Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Βελτιώστε την απόδοση του ασύρματου δικτύου σας

Επιλέξτε το σωστό κανάλι!
Wireless Networks - WiFi
Μία λάθος επιλογή καναλιού μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων πάνω από το ασύρματο δίκτυο. Στο οδηγό αυτό θα δούμε πως μπορούμε να επιλέξουμε το σωστό κανάλι.
Λίγη θεωρία (Βήμα 1ο)
Ας δούμε πρώτα τι είναι το ασύρματο κανάλι (wireless channel). Με απλό τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κανάλι είναι ένας δρόμος μέσα από τον οποίο μεταφέρονται δεδομένα. Προφανώς αν πολλά γειτονικά δίκτυα χρησιμοποιούν τον ίδιο δρόμο (κανάλι) τότε μεταφέρουν δεδομένα με μικρότερο ρυθμό καθώς μοιράζονται τους πόρους του δικτύου.
Αντίθετα με τους δρόμους που οδηγούμε να αυτοκίνητα μας, στα ασύρματα δίκτυα δύο κανάλια που είναι κοντά μεταξύ τους κάνουν παρεμβολές το ένα στο άλλο με αποτέλεσμα πολλά λάθη στην μετάδοση και χαμηλή απόδοση! Τα κανάλια που δεν κάνουν παρεμβολές το ένα στο άλλο τα ονομάζουμε ορθογώνια κανάλια.
Η οικογένεια πρωτοκόλλων WiFi που έχουμε στο σπίτι μας (802.11b/g/n) έχουν 14 κανάλια. Το 14ο χρησιμοποιείται μόνο στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται τα πρώτα 13. Όπως φαίνεται και στην εικόνα κάθε κανάλι αλλήλο-παρεμβάλλεται με τέσσερα κανάλια στα αριστερά του και τέσσερα κανάλια στα δεξιά του. Συνεπώς, τα ορθογώνια κανάλια απέχουν μεταξύ τους πέντε ή παραπάνω κανάλια. Τα πιο κλασσικά ορθογώνια κανάλια είναι τα 1 – 6 – 11. Ορθογώνια όμως είναι και τα 2 – 7 – 12, τα 5-10 κτλ.
Wireless Channels

Εντοπίζω τα κανάλια που χρησιμοποιούνται (Βήμα 2ο)
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ιδανικά θέλουμε το κανάλι που θα επιλέξουμε να μην το χρησιμοποιεί κανένας άλλος στην περιοχή μας άλλα και να μην χρησιμοποιεί κάποιο κανάλι που να παρεμβάλλεται στο δικό μας. Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε ποια κανάλια χρησιμοποιούνται από άλλα γειτονικά ασύρματα δίκτυα. Σε λειτουργικά συστήματα linux αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε με την βοήθεια της παρακάτω εντολής:
sudo iwlist scan
Στα Windows πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα.
Επιλογή καναλιού (Βήμα 3ο)
Πρώτη επιλογή δεν είναι άλλο παρά ένα ορθογώνιο κανάλι, δηλαδή ένα κανάλι που να απέχει τουλάχιστον 5 ή περισσότερα κανάλια. Εφόσον βέβαια υπάρχει ένα ελεύθερο. Μερικά παραδείγματα:
  • Αν χρησιμοποιείται το κανάλι 1, τότε επιλέγουμε το 6 ή το 11 ή κάποιο άλλο μεγαλύτερο του 6.
  • Αν χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1 και 6, τότε επιλέγουμε το 11 ή κάποιο μεγαλύτερο.
  • Αν χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 4 και 7, τότε επιλέγουμε το 12 ή το 13.
Αν δεν υπάρχει ορθογώνιο κανάλι ελεύθερο τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κανάλι που να απέχει 4 κανάλια από αυτά που χρησιμοποιούνται από άλλους. Όπως φαίνεται και από το σχήμα τα κανάλια αυτά έχουν πολύ μικρές παρεμβολές. Μερικά παραδείγματα:
  • Αν χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 5 και 9, τότε επιλέγουμε το 13.
  • Αν χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 10 και 12, τότε επιλέγουμε το 5.
Αν τέλος, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα καναλιού που να απέχει 4 ή παραπάνω από αυτά που χρησιμοποιούν οι γείτονες, τότε είναι καλύτερα να επιλέξω το ίδιο κανάλι που χρησιμοποιεί κάποιος άλλος παρά να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κοντινό κανάλι με μεγάλες παρεμβολές. Προφανώς, επιλέγω κάποιο κανάλι με μικρό ανταγωνισμό. Μερικά παραδείγματα:
  • Αν χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 6 και 11, τότε επιλέγουμε το 1 ή το 6 ή το 11.
  • Αν χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 3, 6 και 11, τότε επιλέγουμε το 11.
  • Αν χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 6 (δύο φορές) και 11, τότε επιλέγουμε το 1 ή το 11.
Προσοχή όμως! Με την σωστή επιλογή καναλιού θα βελτιώσετε την απόδοση του ασύρματου δικτύου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κατεβάζετε πιο γρήγορα από το Internet καθώς αυτό εξαρτάτε και από πολλούς άλλους παράγοντες πέρα από το κανάλι του ασύρματου δικτύου.
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons