Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Είσοδος στα Ιντερνετ καφέ με έγγραφη άδεια γονέα


Οι ατελείωτες ώρες που δαπανούν οι ανήλικοι στο Διαδίκτυο περικλείουν αρκετούς κινδύνους, πόσω μάλλον όταν
 δεν βρίσκονται στο δωμάτιό τους, αλλά σε κάποιο ίντερνετ καφέ. Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε τα τελευταία χρόνια ο Συνήγορος του Παιδιού για την χωρίς έλεγχο και εποπτεία πρόσβαση των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ διαπίστωσε αρχικά την απουσία νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα, όμως, εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια γενική απαγόρευση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών ίντερνετ εκ μέρους των παιδιών. Εν συνεχεία, έθεσε το θέμα σε ανοικτή διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο «ανοικτός διάλογος» ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009, το κείμενο κατόπιν συντάχθηκε και εστάλη στη Βουλή. Η πρόταση του Συνηγόρου συμπεριλαμβάνει την καθιέρωση της υποχρεωτικής έγγραφης έγκρισης γονέων ανηλίκων κάτω των 14 ετών και την απαγόρευση της πρόσβασης τις μεταμεσονύκτιες ώρες για παιδιά κάτω των 16 ετών. Ακόμα, προτάσσει την καθιέρωση συστήματος χρονοχρέωσης, ορίζοντας ένα ανώτατο χρονικό όριο ημερησίως. Ομως, όρια τίθενται και στα ίντερνετ καφέ, τα οποία θα ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. Τέλος, θα καθιερωθεί πιστοποίηση καταστημάτων «φιλικών στα παιδιά».
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons