Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Διαφορές μεταξύ Hub, Switch, Bridge & Router

Hub, Switch, Bridge & Router

hub, switch, bridge, router
Σε ένα δίκτυο ethernet υπάρχουν 4 συσκευές που λίγο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Σε αυτό ο άρθρο θα εξετάσουμε τις διαφορές μεταξύ Hub (διανομέας), Switch (διακόπτης), Bridge (γέφυρα) και Router (δρομολογητής).

Hub

Ένα hub είναι η απλούστερη από αυτές τις συσκευές. Κάθε πακέτο δεδομένων που προέρχεται από ένα port αποστέλλεται σε όλα τα άλλα ports. Πλέον κάθε υπολογιστής αναλαμβάνει να αποφασίσει αν θα δεχθεί το πακέτο (δλδ. αν είναι αυτός ο παραλήπτης του πακέτου) ή αν θα το απορρίψει. Φανταστείτε τα πακέτα που διέρχονται από ένα hub, όπως τα e-mails που στέλνονται σε μια λίστα. Τα e-mails στέλνονται σε όλους, αλλά μόνο ο παραλήπτης το διαβάζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα hubs είναι η απλότητα τους. Επειδή κάθε πακέτο στέλνεται σε κάθε υπολογιστή του δικτύου, υπάρχει μια μεγάλη σπατάλη μετάδοσης. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο μπορεί εύκολα να υποστεί συμφόρηση. Το hub δημιουργεί ένα collision domain και ένα broadcast domain. Hubs, χρησιμοποιούνται συνήθως για μικρά δίκτυα, όπου η ποσότητα των δεδομένων που πηγαίνει σε όλο το δίκτυο δεν είναι ποτέ πολύ υψηλή. Το hub λειτουργεί στο φυσικό επίπεδο (OSI).

Bridge

Ένα Bridge πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με το hub. Γίνεται έλεγχος στον προορισμό του πακέτου πριν από την αποστολή και εάν η διεύθυνση προορισμού δεν είναι στην άλλη πλευρά της γέφυρας δεν θα διαβιβαστούν τα πακέτα. Οι γέφυρες χρησιμοποιούνται συνήθως για ξεχωριστά τμήματα του δικτύου που δεν χρειάζονται να επικοινωνούν τακτικά, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται να συνδεθούν.

Switch

Ένα switch πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με το bridge διότι υποστηρίζει πολλαπλά ports. Όταν ένα πακέτο διέρχεται μέσω ενός switch, αναλύεται ώστε να καθοριστεί σε ποιον υπολογιστή να σταλθεί (Mac address). Αυτό οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικτύου, καθώς τα πακέτα δεν πρόκειται να προωθηθούν σε υπολογιστές που δεν τα χρειάζονται. Στο παράδειγμα με τo e-mail μπορείτε να στείλετε ένα e-mail σε πολλούς χρήστες. Το switch μπορεί να αποφασίσει πού να στείλετε το e-mail με βάση τη διεύθυνση. Τα περισσότερα μεγάλα δίκτυα χρησιμοποιούν switches και όχι hubs για τη σύνδεση υπολογιστών στο ίδιο υποδίκτυο. Το switch δημιουργεί ένα broadcast domain αλλά πολλαπλά collision domains. Το bridge και το switch λειτουργούν στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων(OSI).

Router

Ένας router είναι παρόμοιος με ένα switch καθώς θα διαβιβάσει τα πακέτα με βάση τη διεύθυνση. Αλλά, αντί για τη διεύθυνση MAC που χρησιμοποιεί ένα switch, ένας router μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση IP. Αυτό επιτρέπει στο δίκτυο να χρησιμοποιεί διαφορετικά πρωτόκολλα δρομολόγησης. Η πιο συνηθισμένη χρήση στο σπίτι για δρομολογητές είναι να μοιράζονται μια ευρυζωνική σύνδεση στο internet. Ο δρομολογητής έχει μια δημόσια διεύθυνση IP (public IP) και αυτή η διεύθυνση διαμοιράζεται από κοινού μέσα στο δίκτυο. Όταν τα πακέτα διέρχονται μέσω του router προωθούνται στο σωστό υπολογιστή. Η σύγκριση με το παράδειγμα του email έχει κάποιες διαφορές. Αυτό θα είναι παρόμοιο με τον router να είναι σε θέση να λάβει ένα πακέτο, όπως e-mail και να το στείλει στο χρήστη ως φαξ. Ο router έχει πολλαπλά collision domains και πολλαπλά broadcast domains. Ο router λειτουργεί στο επίπεδο δικτύου  (OSI).
hub, switch, bridge, router
Στο διπλανό σχήμα πόσα collision domains και broadcast domains διακρίνετε;

Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons