Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Γρήγορη μετατροπή πολλών εικόνων!

Μετατρέψτε γρήγορα εικόνες σε linux.
imagemagick convert μετατροπή πολλών εικόνων
Η μετατροπή εικόνων από μία μορφή σε μία άλλη μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Σχεδόν όλα τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων δίνουν την δυνατότητα να ανοίξεις μία εικόνα και να την σώσεις σε άλλη μορφή. Όμως μερικές φορές από γραμμή εντολών (command line) τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πως μπορούμε να μετατρέπουμε πολύ γρήγορα εικόνες από μία μορφή στην άλλη με την βοήθεια του εργαλείο convert των linux.
Κατ’αρχάς, το εργαλείο convert είναι μέρος της σουίτας γραφικών Imagemagick. Συνεπώς, αν δεν το έχουμε εγκατεστημένο μπορούμε να το εγκαταστήσουμε με την παρακάτω εντολή (σε Ubuntu):
sudo apt-get install imagemagick
Η μετατροπή μίας εικόνας με το convert είναι πανεύκολη. Έστω ότι θέλουμε να μετατρέψουμε μία εικόνα από JPEG σε PNG. Απλά πηγαίνουμε στον κατάλογο που είναι η εικόνα μας και τρέχουμε το convert ως εξής:
convert image.jpg image.png
Αυτό όμως που έχει πραγματικά ενδιαφέρον είναι η μετατροπή πολλών εικόνων μαζί. Για παράδειγμα έστω ότι θέλω να μετατρέψω 20 εικόνες από JPEG σε PNG. Μια διαδικασία που θα απαιτούσε να κάνουμε 20 φορές open – save as σε κάποιο συμβατικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων με το convert γίνεται σε μόλις μία εντολή! Αρκεί να είναι όλες οι εικόνες στον ίδιο κατάλογο.
for i in $(ls *.jpg); do convert $i $(basename $i .jpg).png; done
Προφανώς, για διαφορετικούς τύπους εικόνων αλλάζουμε τις εντολές αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες:
man convert
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons