Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Συντομεύσεις στο Microsoft Word

http://www.dmxzone.com/downloads/images/microsoft-office.jpg
Άνω τελεία
Alt+0183 (απο το αριθμητικό πληκτρολόγιο με Num Lock)
Διαλυτικά
Shift + ;
Εφαρμογή έντονης γραφής
CTRL+I
Εφαρμογή πλάγιας γραφής
CTRL+U
Εφαρμογή υπογράμμισης
CTRL+SHIFT+>
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς
CTRL+SHIFT+<
Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς
CTRL+]
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή
CTRL+[
Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή 
CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου ή χαρακτήρων
CTRL+C
Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου
CTRL+X
Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου
CTRL+V
Επικόλληση επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου
CTRL+Z
Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας
CTRL+Y
Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας
ALT+CTRL+P
Μετάβαση σε  προβολή διάταξης εκτύπωσης
ALT+CTRL+O
Μετάβαση σε  προβολή διάρθρωσης
ALT+CTRL+N
Μετάβαση σε  κανονική προβολή
CTRL+P
Εκτύπωση εγγράφου
ALT+CTRL+I
Εμφάνιση ή απόκρυψη της  προεπισκόπησης εκτύπωσης

CTRL+HOME
Μετακίνηση στην πρώτη σελίδα προεπισκόπησης, όταν είναι σε σμίκρυνση
CTRL+END
Μετακίνηση στην τελευταία σελίδα προεπισκόπησης, όταν είναι σε σμίκρυνση
BACKSPACE
Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά
CTRL+BACKSPACE
Διαγραφή μιας λέξης προς τα αριστερά
DELETE
Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά
CTRL+DELETE
Διαγραφή μιας λέξης προς τα δεξιά
CTRL+N
Δημιουργία νέου εγγράφου του ίδιου τύπου με το τρέχον ή το πιο πρόσφατο έγγραφο
CTRL+O
Άνοιγμα ενός εγγράφου
CTRL+W
Κλείσιμο ενός εγγράφου
ALT+CTRL+S
Διαίρεση του παραθύρου εγγράφου
ALT+SHIFT+C
Κατάργηση της διαίρεσης του παραθύρου εγγράφου
CTRL+S
Αποθήκευση ενός εγγράφου

F1
Λήψη Βοήθειας ή Βοηθός του Office
F2
Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών
F3
Εισαγωγή καταχώρησης Αυτόματου Κειμένου (αφού το Microsoft Word εμφανίσει την καταχώρηση)
F4
Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας
F5
Επιλογή της εντολής Μετάβαση σε (μενού Επεξεργασία)
F6
Μετάβαση στο επόμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο
F7
Επιλογή της εντολής Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος (μενού Εργαλεία)
F8
Επέκταση επιλεγμένης περιοχής
F9
Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων
F10
Ενεργοποίηση της γραμμής μενού
F11
Μετάβαση στο επόμενο πεδίο
F12
Επιλογή της εντολής Αποθήκευση ως (μενού Αρχείο)
SHIFT+F1
Έναρξη σχετικής Βοήθειας ή εμφάνιση της μορφοποίησης
SHIFT+F2
Αντιγραφή κειμένου
SHIFT+F3
Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων
SHIFT+F4
Επανάληψη της ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε
SHIFT+F5
Μετακίνηση στην τελευταία αλλαγή
SHIFT+F6
Επιλογή της εντολής Θησαυρός (μενού Εργαλεία, υπομενού Γλώσσα)
SHIFT+F8
Σύμπτυξη επιλεγμένης περιοχής
CTRL+F2
Επιλογή της εντολής Προεπισκόπηση εκτύπωσης (μενού Αρχείο)
CTRL+F3
Αποκοπή στο Συλλέκτη
CTRL+F4
Κλείσιμο του παραθύρου
CTRL+F5
Επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου εγγράφου
CTRL+F7
Επιλογή της εντολής Μετακίνηση (μενού ελέγχου ή μενού συντόμευσης Παράθυρο)
CTRL+F8
Επιλογή της εντολής Αλλαγή μεγέθους (μενού ελέγχου, ή μενού συντόμευσης Παράθυρο)
CTRL+F9
Εισαγωγή κενού πεδίου
CTRL+F10
Μεγιστοποίηση του παραθύρου του εγγράφου
CTRL+F11
Κλείδωμα πεδίου
CTRL+F12
Επιλογή της εντολής Άνοιγμα (μενού Αρχείο)
CTRL+SHIFT+F3
Εισαγωγή των περιεχομένων του Συλλέκτη
CTRL+SHIFT+F5
Επεξεργασία σελιδοδείκτη
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons