Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Πώς να φτιάξετε έναν φάκελο που ανοίγει μόνο με τον κωδικό σας.


Σε αυτήν την ανάρτηση θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε έναν φάκελο, τον οποίο θα μπορείτε να τον ανοίξετε μόνο βάζοντας έναν κωδικό.


Ξεκινάμε:
Στην τοποθεσία στην οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε τον κλειδωμένο φάκελο, πατάμε δεξί κλίκ σε κάποιο σημείο της οθόνης και δημιουργούμε ένα αρχείο notepad (σημειωματάριο).


Το ονομάζουμε όπως θέλουμε και το ανοίγουμε.


Αντιγράφουμε τον κώδικα που βρίσκετε απο κάτω και τον κάνουμε επικόλληση στο σημειωματάριο μας.
 • cls
  @ECHO OFF
  title Folder GreekPcGuides
  if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
  if NOT EXIST GreekPcGuides goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo Enter password to lock folder or for cancel press N
  set/p "cho=>"
  if %cho%==GreekPcGuides goto LOCK
  if %cho%==n goto END
  if %cho%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM
  :LOCK
  ren GreekPcGuides "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  echo Folder locked
  goto End
  :UNLOCK
  echo Enter password to Unlock folder
  set/p "pass=>"
  if NOT %pass%==GreekPcGuides goto FAIL
  attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" GreekPcGuides
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End
  :FAIL
  echo Invalid password
  goto end
  :MDLOCKER
  md GreekPcGuides
  echo GreekPcGuides created successfully
  goto End
  :End

Το αποθηκεύουμε, κλείνουμε το παράθυρο και μετονομάζουμε το .txt αρχείο μας σε .bat
Δηλαδή στο παράδειγμα η ονομασία του αρχείου είναι GreekPcGuides.txt και το μετονομάζουμε σε GreekPcGuides.bat.


Τώρα το τρέχουμε πατώντας πάνω του διπλό κλίκ.
Θα εμφανιστεί ένας φάκελος "GreekPcGuides", στον οποίο βάζουμε τα αρχεία που θέλουμε να κλειδώσουμε. Μόλις βάλουμε τα αρχεία, ξανατρέχουμε το αρχείο .bat
Θα μας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης.


Γράφουμε GreekPcGuides. Και πατάμε enter. (στη συνέχεια θα δείξουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό και το όνομα του φακέλου και να βάλουμε ότι θέλουμε εμείς)


Αυτό ήταν. Εξαφανίστηκε ο φάκελος και έμεινε μόνο το αρχείο .bat

 Άν θέλουμε τώρα να εμφανίσουμε πάλι το αρχείο τρέχουμε το .bat.
Θα μας ζητήσει κωδικό.


Γράφουμε πάλι GreekPcGuides. Και πατάμε enter.


Αμέσως εμφανίζετε ο φάκελος με τα αρχεία που είχε μέσα!


Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου και τον κωδικό:

Πατάτε δεξί κλίκ στο .bat και κλίκ στο Edit (επεξεργασία).


Με οδηγό την παραπάνω εικόνα, αλλάζετε στο δικό σας .bat:

Όπου βλέπετε κόκκινο αλλάζετε το αντίστοιχο "GreekPcGuides" και βάζετε το όνομα που θέλετε να έχει το φάκελός σας.

Όπου βλέπετε πράσινο είναι ο κωδικός. Το σβήνετε και βάζετε ότι κωδικό θέλετε εσείς.

Προσοχή! Στο δικό σας σημειωματάριο δεν θα έχει τα χρώματα, γιαυτό δίνετε η παραπάνω εικόνα. Βλέπετε σε ποιό σημείο πρέπει να αλλάξετε το GreekPcGuides και το αλλάζετε στο αντίστοιχο δικό σας κώδικα.
πηγή
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons