Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Πώς Να Μπείτε Στην Γραμμή Εντολών Όταν Είναι Κλειδωμένη!
http://texnikos.files.wordpress.com/2010/11/frustration.jpg?w=500&h=408
Μέθοδος 1
1)Ανοίξτε κάποιο φάκελο ή τον browser σας.
2)Πληκτρολογήστε την τοποθεσία του cmd.exe για παράδειγμα C:\windows\system32\cmd.exe στα Windows XP και C:\winnt\system32
\cmd.exe για τα Windows NT.


Μέθοδος 2

1)Σώστε το cmd.exe σε μία δισκέτα και τρέξτε το από το A:/cmd.exe όπως στην παραπάνω μέθοδος.
2)Αν δεν θέλετε να το τρέξετε από το A: τότε σώστε το στον υπολογιστή και τρέξτε το από κάπου που έχετε πρόσβαση.Αν η αποκοπή και επίκολληση είναι μπλοκαρισμένο κάντε το εξής: ctrl-c / ctrl-v


Μέθοδος 3

1)Κατεβάστε το QuickBASIC από:


Κώδικας:
CODE
http://www.geocities.com/aliphax/files/qb.zip2


Κάντε ένα πρόγραμμα που να δουλεύει παρόμοια με το cmd.exe.

SHELL "cd>~cd.tmp"
OPEN "~cd.tmp" FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, f$
CLOSE #1
KILL "~cd.tmp"
f$ = f$ + "\~cd.tmp"
DO
SHELL "cd>" + f$
OPEN f$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, cd$
CLOSE #1
KILL f$
PRINT cd$ + ">";
LINE INPUT cmd$
SHELL cmd$
LOOP UNTIL LCASE$(cmd$) = "exit"

3)Σώστε το σαν something.bas
4)Κάντε κλικ στο Run
5)Make EXE File
6)Stand-Alone EXE File
7)Make EXE
8)Exit
9)Execute "something.exe"


Μέθοδος 4

1)Αν έχετε πρόσβαση στο office ανοίξτε το word.
2)Τρέξτε την επιλογή vb-runtime
3)Προσθέσετε ένα command button και κάντε ένα on-click sub που να λέει Shell "cmd".
4)Τρέξτε το.


Μέθοδος 5

1)Απλά ανοίξτε το browser,πηγαίνετε view source και select New.Πληκτρολογήστε "command" και σώστε το σαν dos.bat.Μετά τρέξτε το dos.bat για να ανοίξει το command prompt.
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons