Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Εντολες που μπορεις να τρεξεις απο το cmd !

 http://aux.iconpedia.net/uploads/721784787662315176.png
Administrative Tools
control admintools

Automatic Updates
wuaucpl.cpl

Bluetooth Transfer Wizard
fsquirt

Calculator
calc

Certificate Manager
certmgr.msc

Character Map
charmap

Check Disk Utility
chkdsk

Clipboard Viewer
clipbrd

Command Prompt
cmd

Component Services
dcomcnfg

Computer Management
compmgmt.msc

Date and Time Properties
timedate.cpl

DDE Shares
ddeshare

Device Manager
devmgmt.msc

Direct X Control Panel (If Installed)*
directx.cpl

Direct X Troubleshooter
dxdiag

Disk Cleanup Utility
cleanmgr

Disk Defragment
dfrg.msc

Disk Management
diskmgmt.msc

Disk Partition Manager
diskpart

Display Properties
control desktop

Display Properties
desk.cpl

Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)
control color

Dr. Watson System Troubleshooting Utility
drwtsn32

Driver Verifier Utility
verifier

Event Viewer
eventvwr.msc

File Signature Verification Tool
sigverif

Findfast
findfast.cpl

Folders Properties
control folders

Fonts
control fonts

Fonts Folder
fonts

Free Cell Card Game
freecell

Game Controllers
joy.cpl

Group Policy Editor (XP Prof)
gpedit.msc

Hearts Card Game
mshearts

Iexpress Wizard
iexpress

Indexing Service
ciadv.msc

Internet Properties
inetcpl.cpl


IP Configuration (Display Connection Configuration)
ipconfig /all

IP Configuration (Display DNS Cache Contents)
ipconfig /displaydns

IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)
ipconfig /flushdns

IP Configuration (Release All Connections)
ipconfig /release

IP Configuration (Renew All Connections)
ipconfig /renew

IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS)
ipconfig /registerdns

IP Configuration (Display DHCP Class ID)
ipconfig /showclassid

IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)
ipconfig /setclassid


ava Control Panel (If Installed)
jpicpl32.cpl

Java Control Panel (If Installed)
javaws

Keyboard Properties
control keyboard

Local Security Settings
secpol.msc

Local Users and Groups
lusrmgr.msc

Logs You Out Of Windows
logoff

M'zoft Chat
winchat

Minesweeper Game
winmine

Mouse Properties
control mouse

Mouse Properties
main.cpl

Network Connections
control netconnections

Network Connections
ncpa.cpl

Network Setup Wizard
netsetup.cpl

Notepad
notepad

Nview Desktop Manager (If Installed)
nvtuicpl.cpl

Object Packager
packager

ODBC Data Source Administrator
odbccp32.cpl

On Screen Keyboard
osk

Opens AC3 Filter (If Installed)
ac3filter.cpl

Password Properties
password.cpl

Performance Monitor
perfmon.msc

Performance Monitor
perfmon

Phone and Modem Options
telephon.cpl

Power Configuration
powercfg.cpl

Printers and Faxes
control printers

Printers Folder
printers

Private Character Editor
eudcedit

Quicktime (If Installed)
QuickTime.cpl

Regional Settings
intl.cpl

Registry Editor
regedit

Registry Editor
regedit32

Remote Desktop
mstsc

Removable Storage
ntmsmgr.msc

Removable Storage Operator Requests
ntmsoprq.msc

Resultant Set of Policy (XP Prof)
rsop.msc

Scanners and Cameras
sticpl.cpl

Scheduled Tasks
control schedtasks

Security Center
wscui.cpl

Services
services.msc

Shared Folders
fsmgmt.msc

Shuts Down Windows
shutdown

Sounds and Audio
mmsys.cpl

Spider Solitare Card Game
spider

SQL Client Configuration
cliconfg

System Configuration Editor
sysedit

System Configuration Utility
msconfig

System File Checker Utility (Scan Immediately)
sfc /scannow

System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot)
sfc /scanonce

System File Checker Utility (Scan On Every Boot)
sfc /scanboot

System File Checker Utility (Return to Default Setting)
sfc /revert

System File Checker Utility (Purge File Cache)
sfc /purgecache

System File Checker Utility (Set Cache Size to size x)
sfc /cachesize=x

System Properties
sysdm.cpl

Task Manager
taskmgr

Telnet Client
telnet

User Account Management
nusrmgr.cpl

Utility Manager
utilman

Windows Firewall
firewall.cpl

Windows Magnifier
magnify

Windows Management Infrastructure
wmimgmt.msc

Windows System Security Tool
syskey

Windows Update Launches
wupdmgr

Windows XP Tour Wizard
tourstart

Wordpad
write

ASSOC Εμφανίζει ή τροποποιεί συσχετίσεις επέκτασης αρχείων.
AT Προγραμματίζει την εκτέλεση εντολών και προγραμμάτων σε έναν υπολογιστή.
ATTRIB Εμφανίζει ή αλλάζει τα χαρακτηριστικά αρχείων.
BREAK Ορίζει ή απαλείφει τον εκτεταμένο έλεγχο CTRL+C.
CACLS Εμφανίζει ή τροποποιεί λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) αρχείων.
CALL Καλεί ένα πρόγραμμα δέσμης από ένα άλλο.
CD Εμφανίζει το όνομα ή τις αλλαγές του τρέχοντος καταλόγου.
CHCP Εμφανίζει ή ορίζει τον αριθμό της ενεργής κωδικοσελίδας.
CHDIR Εμφανίζει το όνομα ή αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο.
CHKDSK Ελέγχει ένα δίσκο και εμφανίζει μια αναφορά κατάστασης.
CHKNTFS Εμφανίζει ή τροποποιεί τον έλεγχο του δίσκου κατά την εκκίνηση.
CLS Καθαρίζει την οθόνη.
CMD Ξεκινά μια νέα περίοδο λειτουργίας του ερμηνευτή εντολών των Windows.
COLOR Ορίζει τα προεπιλεγμένα χρώματα πρώτου πλάνου και παρασκηνίου της κονσόλας.
COMP Συγκρίνει τα περιεχόμενα δύο αρχείων ή συνόλων αρχείων.
COMPACT Εμφανίζει ή τροποποιεί τη συμπίεση αρχείων σε διαμερίσματα NTFS.
CONVERT Μετατρέπει τόμους FAT σε NTFS. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε την τρέχουσα μονάδα δίσκου.
COPY Αντιγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία σε άλλη θέση.
DATE Εμφανίζει ή ρυθμίζει την ημερομηνία.
DEL Διαγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία.
DIR Εμφανίζει λίστα αρχείων και δευτερευόντων καταλόγων σε κατάλογο.
DISKCOMP Συγκρίνει τα περιεχόμενα δύο δισκετών.
DISKCOPY Αντιγράφει τα περιεχόμενα μιας δισκέτας σε άλλη.
DOSKEY Επεξεργάζεται γραμμές εντολών, καλεί ξανά εντολές των Windows και δημιουργεί μακροεντολές.
ECHO Εμφανίζει μηνύματα ή ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το echo εντολών.
ENDLOCAL Τερματίζει τη ρύθμιση τοπικών παραμέτρων στις αλλαγές περιβάλλοντος σε ένα αρχείο δέσμης.
ERASE Διαγράφει ένα ή περισσότερα αρχεία.
EXIT Τερματίζει το πρόγραμμα CMD.EXE (ερμηνευτής εντολών).
FC Συγκρίνει δύο αρχεία ή σύνολα αρχείων και εμφανίζει τις διαφορές μεταξύ τους.
FIND Αναζητά συμβολοσειρά κειμένου σε αρχείο ή αρχεία.
FINDSTR Αναζητά συμβολοσειρές σε αρχεία.
FOR Εκτελεί μια καθορισμένη εντολή για κάθε αρχείο ενός συνόλου αρχείων.
FORMAT Διαμορφώνει ένα δίσκο για χρήση με τα Windows.
FTYPE Εμφανίζει ή τροποποιεί τους τύπους αρχείων που χρησιμοποιούνται σε συσχετίσεις επέκτασης αρχείων.
GOTO Μεταβιβάζει τον ερμηνευτή εντολών των Windows σε μια γραμμή με ετικέτα σε ένα πρόγραμμα δέσμης.
GRAFTABL Επιτρέπει στα Windows να εμφανίζουν ένα σύνολο εκτεταμένων χαρακτήρων σε κατάσταση λειτουργίας γραφικών.
HELP Παρέχει πληροφορίες Βοήθειας για εντολές των Windows.
IF Εκτελεί επεξεργασία υπό όρους σε προγράμματα δέσμης.
LABEL Δημιουργεί, αλλάζει ή διαγράφει την ετικέτα τόμου ενός δίσκου.
MD Δημιουργεί έναν κατάλογο.
MKDIR Δημιουργεί έναν κατάλογο.
MODE Ρυθμίζει τις παραμέτρους μιας συσκευής του συστήματος.
MORE Εμφανίζει το αποτέλεσμα κατά μία οθόνη κάθε φορά.
MOVE Μετακινεί ένα ή περισσότερα αρχεία από έναν κατάλογο σε άλλον.
PATH Εμφανίζει ή ορίζει μια διαδρομή αναζήτησης για εκτελέσιμα αρχεία.
PAUSE Αναστέλλει την εκτέλεση ενός προγράμματος δέσμης και εμφανίζει ένα μήνυμα.
POPD Επαναφέρει την προηγούμενη τιμή του τρέχοντα καταλόγου, που αποθηκεύτηκε από την PUSHD.
PRINT Εκτυπώνει ένα αρχείο κειμένου.
PROMPT Αλλάζει τη γραμμή εντολών των Windows.
PUSHD Αποθηκεύει τον τρέχοντα κατάλογο και στη συνέχεια τον αλλάζει.
RD Καταργεί έναν κατάλογο.
RECOVER Ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες από προβληματικό ή ελαττωματικό δίσκο.
REM Καταγράφει σχόλια (παρατηρήσεις) σε αρχεία δέσμης ή στο CONFIG.SYS.
REN Μετονομάζει ένα αρχείο ή αρχεία.
RENAME Μετονομάζει ένα αρχείο ή αρχεία.
REPLACE Αντικαθιστά αρχεία.
RMDIR Καταργεί έναν κατάλογο.
SET Εμφανίζει, ορίζει ή καταργεί μεταβλητές περιβάλλοντος των Windows.
SETLOCAL Ξεκινά τη μετάφραση των αλλαγών περιβάλλοντος σε ένα αρχείο δέσμης.
SHIFT Μετατρέπει τη θέση των παραμέτρων με δυνατότητα αντικατάστασης σε αρχεία δέσμης.
SORT Ταξινομεί την είσοδο.
START Ξεκινά ένα διαφορετικό παράθυρο για την εκτέλεση ενός καθορισμένο προγράμματος ή εντολής.
SUBST Συσχετίζει μια διαδρομή με ένα γράμμα μονάδας δίσκου.
TIME Εμφανίζει ή ορίζει την ώρα του συστήματος.
TITLE Ορίζει τον τίτλο παραθύρου για περίοδο λειτουργίας CMD.EXE.
TREE Εμφανίζει με γραφικά τη δομή καταλόγου μιας μονάδας δίσκου ή μιας διαδρομής.
TYPE Εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου κειμένου.
VER Εμφανίζει την έκδοση των Windows.
VERIFY Ενημερώνει τα Windows εάν πρέπει να εξακριβωθεί ότι η εγγραφή των αρχείων σας έχει γίνει σωστά σε ένα δίσκο.
VOL Εμφανίζει την ετικέτα και τον σειριακό αριθμό ενός τόμου στοδίσκο.
XCOPY Αντιγράφει αρχεία και δομές καταλόγου.
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons