Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Δημιουργία δίσκου επαναφοράς κωδικού Windows

http://www.madfortech.com/wp-content/uploads/2011/01/windows.png
Σε περίπτωση που χάσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας των Windows Vista / 7 υπάρχουν αρκετοί ημιπαράνομοι τρόποι να τον διαγράψετε. Ο πλέον εύκολος και… νόμιμος είναι να έχετε δημιουργήσει από πριν έναν Δίσκο Επαναφοράς Κωδικού.

Αρχικά συνδέουμε στον υπολογιστή ένα USB Flash ή μια δισκέτα. Το μέσο μπορεί να είναι γεμάτο ή άδειο καθώς η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε δεν καταστρέφει τα υπάρχοντα αρχεία.

Τα βήματα έχουν ως εξής.Πηγαίνουμε στον Πίνακα Ελέγχου, Λογαριασμοί Χρηστών και Οικογενειακή Ασφάλεια, Λογαριασμοί Χρηστών και από την αριστερή πλευρά του παραθύρου επιλέγουμε το Δημιουργία δίσκου επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.Στον οδηγό που ακολουθεί, επιλέγουμε το USB Flash που έχουμε ήδη συνδέσει.Τέλος μας ζητείται να δώσουμε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό μας. Πατάμε Επόμενο και η διαδικασία ολοκληρώνεται με επιτυχία.Πλέον το συγκεκριμένο USB Flash μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ξεχάσουμε τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό μας.

Η διαδικασία για την επαναφορά είναι εξίσου απλή. Στην Οθόνη Σύνδεσης των Windows Vista, δίνουμε αρχικά έναν λανθασμένο κωδικό ώστε να εμφανιστεί η επιλογή Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης στην οποία και κάνουμε κλικ.Θα μας ζητηθεί να εισάγουμε το USB Flash που δημιουργήσαμε νωρίτερα, ώστε να ξεκινήσει ο Οδηγός Επαναφοράς, στον οποίο και δημιουργούμε έναν νέο κωδικό χρήστη.

Είναι σημαντικό να κρατάμε το συγκεκριμένο USB Flash σε ασφαλές σημείο καθώς οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτό και τον υπολογιστή μας, μπορεί να κάνει την ίδια διαδικασία!
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons