Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα addons σε Chrome

Live ΔΩΡΕΑΝ ολα τα αθλητικά γεγονότα(2015 updated)

Free Studio κατεβάστε, ... χωρίς να προβληματίζεστε!

Φτίαξτε Online Radio με το Shoutcast – Windows

Μερικά σπουδαία Msn Errors !!

http://i291.photobucket.com/albums/ll292/blogodorium/MSN_Messenger.png

1. # Error Code 80070002

1)Ψαξτε για αυτο το αρχειο ppcrlconfig.dll το οποιο βρισκετε εδώ X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\IdentityCRL\ppcrlconfig.dll) και διαγράψτε το.
2)Αφαιρέστε οποιοδήποτε WLM ή το MSN Messenger εγκατεστημένο (συμπεριλαμβανομένου το MSG ).
3)Καντε Restart το Windows Live Messenger.

2. # Error Code 80004005

Αν λαμβάνετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, ελέγξτε αρχικά αν έχετε την έκδοση 8.0.792 ή νεότερη του Windows Live Messenger. Μπορείτε να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από την τοποθεσία Web του Windows Live Messenger.

Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα αφού επιβεβαιώσετε ότι διαθέτετε την τελευταία έκδοση του Messenger, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες για να επιλύσετε το πρόβλημα:

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις “Επιλογές φακέλων”:

Για τα Windows XP

1. Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξερεύνηση.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και έπειτα επιλέξτε Επιλογές φακέλων.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή.
4. Στη λίστα Σύνθετες ρυθμίσεις, επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείοΑπόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
5. Στο παράθυρο Εξερεύνηση των Windows κάντε κλικ στο μενού Προβολή, επιλέξτε την εντολή Γραμμή Explorer και ελέγξτε ότι το στοιχείο Φάκελοι είναι επιλεγμένο.

Για τα Windows Vista

1. Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξερεύνηση.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οργάνωση και έπειτα επιλέξτε Επιλογές φακέλων και αναζήτησης.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή.
4. Στη λίστα Σύνθετες ρυθμίσεις, επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείοΑπόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Οργάνωση.
6. Στο μενού Διάταξη, επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεγεί το Παράθυρο περιήγησης.

Έπειτα διαγράψτε το φάκελο cache των επαφών σας:

Για τα Windows XP

1. Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξερεύνηση.
2. Μεταβείτε στο φάκελο C:\Documents and Settings\Το όνομα σύνδεσής σας στα Windows\Contacts\Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Messenger.
3. Διαγράψτε όλα τα αρχεία στο φάκελο.
4. Μεταβείτε στο φάκελο C:\Documents and Settings\Το όνομα σύνδεσής σας στα Windows\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Contacts\Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Messenger.
5. Διαγράψτε όλους τους φακέλους και τους κρυμμένους φακέλους στο φάκελο Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Messenger.
6. Κλείστε τον Εξερεύνηση των Windows και προσπαθήστε να εισέλθετε πάλι στο Messenger.

Για τα Windows Vista

1. Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξερεύνηση.
2. Μεταβείτε στο φάκελο C:\Users\Το όνομα σύνδεσής σας στα Windows\Contacts\Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Messenger.
3. Διαγράψτε όλα τα αρχεία στο φάκελο.
4. Μεταβείτε στο φάκελο C:\Users\Το όνομα σύνδεσής σας στα Windows\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Contacts\Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Messenger.
5. Διαγράψτε όλους τους φακέλους και τους κρυμμένους φακέλους στο φάκελο Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Messenger.
6. Κλείστε τον Εξερεύνηση των Windows και προσπαθήστε να εισέλθετε πάλι στο Messenger.

Σημαντικό

Προσέξτε να μην διαγράψετε ολόκληρο το φάκελο Επαφές σας, καθώς θα διαγραφούν όλες οι επαφές σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τις επαφές σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση Βοήθειας του προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε.

3. # Error Code 80040111

Ενδεχομένως να μην μπορείτε να εισέλθετε στο Windows Live Messenger λόγω προβλήματος με το αρχείο DLL σας ή τη μονάδα ανάλυσης XML.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα:
Καταχωρήστε εκ νέου τα αρχεία DLL
Για να καταχωρήσετε εκ νέου το αρχείο Msxml3.dll σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP:

1. Στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Έναρξη και στη συνέχεια Εκτέλεση.
2. Πληκτρολογήστε %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια πατήστε ξανά OK.
4. Περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, προσπαθήστε πάλι να εισέλθετε.

Για να καταχωρήσετε εκ νέου το αρχείο Msxml3.dll σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista:

1. Στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Έναρξη, πληκτρολογήστε %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια πατήστε ξανά OK.
3. Περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, προσπαθήστε πάλι να εισέλθετε.

Εγκαταστήστε εκ νέου το XML Parser

1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία λήψης για τη μονάδα ανάλυσης XML της Microsoft.
2. Στην ενότητα για το msxml3.msi, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη και επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
3. Εντοπίστε το msxml3.msi στον υπολογιστή σας και μετά κάντε διπλό κλικ σε αυτό.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

4. # Error Code 800701f6

1) Καντε Register softpub.dll.
2) Καντε click στο κουμπί έναρξης, κατόπιν τρέξτε το αρχειο regsvr32 softpub.dll απο την “Εκτέλεση” ή “Run” Ξαναξεκινήστε το Windows Live Messenger.
3) Καντε την σωστη ρύθμιση της ώρας…

5. # Error Code 8004888D

Πηγαίντε στο DOS prompt “Εκτέλεση” ή “Run” και πληκτρολογίστε τα παρακάτω…

regsvr32 Msxml3.dll /s

regsvr32 Dssenh.dll /s
regsvr32 Gpkcsp.dll /s
regsvr32 Slbcsp.dll /s
regsvr32 Sccbase.dll /s
regsvr32 Softpub.dll /s
regsvr32 Wintrust.dll /s
regsvr32 Initpki.dll /s
regsvr32 Rsaenh.dll /s
regsvr32 Mssip32.dll /s
regsvr32 Cryptdlg.dll /s

Τέλος καντε ενα reboot και είστε Οκ…

Το ίδιο με το προηγούμενο 5. # Error Code 800401f3

1) Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με το διακομιστή Microsoft:
2) Αν δεν έχετε το XML parser, κατεβάστε το και εγκαταστήστε το έκδοση 3.0, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και προσπαθήστε ξανά

6. # Error Code 0×81000370

1. Click Start, and then click Run.
2. Στην συνέχεια πατήστε CMD.
3. Kαι πληκτρολογιστε τα ακόλουθα,μην ξεχνάτε να πατάτε ENTER μετα απο κάθε εισαγωγή.

regsvr32 softpub.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 cryptdlg.dll

7. # Error Code 80048820 <<— το πιο συνιθησμένο…

Δεν μπορείτε να εισέλθετε στο Windows Live Messenger
Ενδεχομένως να μην μπορείτε να εισέλθετε λόγω προβλήματος με τη σύνδεση στο Internet, με το τείχος προστασίας (Μια δυνατότητα ασφαλείας σχεδιασμένη για να βοηθάει στην προστασία του υπολογιστή από μη εξουσιοδοτημένη εξωτερική πρόσβαση. Μπορεί να είναι υλικό, λογισμικό ή και τα δύο.) , με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, με τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, με τις ρυθμίσεις ασφαλείας ή την ασφάλεια SSL. Ενδέχεται επίσης να είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας ο διακομιστής. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με την εξής σειρά:
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet
Επισκεφθείτε κάποια άλλη τοποθεσία Web για να βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία, επικοινωνήστε με τον ISP (Υπηρεσία παροχής Internet. Μια εταιρεία που παρέχει πρόσβαση στο Internet.) σας ή με το διαχειριστή του τοπικού δικτύου σας.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία του MSN Web Messenger.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη MSN Web Messenger και προσπαθήστε να εισέλθετε.

Εάν μπορείτε να εισέλθετε στο MSN Web Messenger, αλλά το Windows Live Messenger εξακολουθεί να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο Internet, το Windows Live Messenger ενδεχομένως να εμποδίζεται από κάποιο τείχος προστασίας. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε το MSNmsgr.exe στη λίστα επιτρεπόμενων προγραμμάτων του τείχους προστασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ή στην τοποθεσία Web του τείχους προστασίας σας.

Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου του Windows Live Messenger
Η υπηρεσία Windows Live Messenger ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη προσωρινά. Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου του Windows Live Messenger στην τοποθεσία Web Κατάσταση δικτύου του Windows Live Messenger και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εισέλθετε πάλι αργότερα.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στον Windows Internet Explorer

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στον Internet Explorer είναι σωστές. Ενδεχομένως να πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ISP (Υπηρεσία παροχής Internet. Μια εταιρεία που παρέχει πρόσβαση στο Internet.) ή το διαχειριστή του δικτύου σας για να μάθετε τις σωστές ρυθμίσεις. Για να καταργήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στον Internet Explorer:

1. Εκκινήστε το Internet Explorer.
2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet.
3. Στην καρτέλα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου.
4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια πατήστε ξανά OK.

Καταργήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στο Messenger

1. Εκκινήστε το Messenger.
2. Επιλέξτε Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.
3. Στην περιοχή Σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετες ρυθμίσεις.
4. Διαγράψτε τις καταχωρήσεις στην περιοχή SOCKS.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια πατήστε ξανά OK.

Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του Internet Explorer

1. Εκκινήστε το Internet Explorer.
2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet.
3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην ενότητα Ασφάλεια βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος για ανάκληση πιστοποιητικών διακομιστή δεν είναι επιλεγμένο και ότι τα πλαίσια ελέγχου Χρήση του SSL 2.0 και Χρήση του SSL 3.0 είναι επιλεγμένα.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

8. # Error Code 80048883

1) κατεβάστε το παρακάτω αρχειο http://clientconfig.passport.net/ppcrlconfig.bin αν δεν ειναι δυνατη η πρόσβαση τοτε try this one http://www.messengertools.net/Files/ppcrlconfig.dll μετέπειτα 2) Αλλάξτε την επέκταση αρχείων .DLL
3)Τώρα τοποθετήστε το αρχείο εδώ C:\Documents and Settings\[Windows Username]\Application Data\Microsoft\IdentityCRL\ και καντε overwrite to υπάρχον αρχειο.

9. # Error Code 80072efd

αυτο το error λυνετε πολυ εύκολα πατείστε “Εκτέλεση” ή “Run” και γραψτε τα ακόλουθα και στην συνέχεια enter

“regsvr32 Dssenh.dll Gpkcsp.dll Slbcsp.dll Sccbase.dll” (χωρίς τα ” “)

10. # Error Code 80072ee6

Ενδεχομένως να μην μπορείτε να εισέλθετε λόγω σφάλματος στο αρχείο DLL.

Για να καταχωρήσετε εκ νέου το αρχείο Msxml3.dll στον υπολογιστή σας:

1.

Στα Windows XP, επιλέξτε Έναρξη και στη συνέχεια Εκτέλεση.
ανεξαρτήτως
Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης.
2. Πληκτρολογήστε %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll και πατήστε ENTER.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
4. Περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, προσπαθήστε πάλι να εισέλθετε.
Share |
Next previous home
 

©Copyright GreekPcTeam.info. All rights reserved. Άδεια Creative Commons